הופיע בגליון סופ"ש של מקור ראשון ב-1/7/22
עפרה אשל, "שיחות" כרך ל"ו חוברת 3, אוגוסט 2022