הופיע בגליון סופ"ש של מקור ראשון ב-1/7/22

 מופיע ברשימת הספרים המומלצים לסטודנטים בפרקטיקום לעבודה סוציאלית 

 אחד מעשרת נבחרי השנה לשנת 2022 בקבוצת הפייסבוק "אוזני חמור"

עפרה אשל, "שיחות" כרך ל"ו חוברת 3, אוגוסט 2022